De Base 10 positius amb o sense decimals a Binari
De Binari amb o sense decimals a Base 10
De Base 10 amb o sense decimals a IEEE 754 presisió simple
De IEEE 754 presisió simple amb o sense decimals a Base 10
Matrius mupad a acme